Ny resolution för att stoppa ISIS

Birgitta Ohlsson (FP) vill skärpa terrorlagstiftning för att hindra individer som reser till träningsläger utomlands, efter en allt starkare tillströmning av kvinnor som ansluter sig till IS. Med skärpt lagstiftning i kombination med beslagtagna pass kan man förebygga ISIS rekrytering från Sverige. 

Mona Sahlin har också utsetts till nationell samordnare för att värna demokratin mot extremism. Detta i syfte att förbättra ”samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå” när det gäller insatser mot våldsbejakande extremism.

I Sahlins uppdrag ingår att:

  • stärka och stödja samverkan i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå,
  • inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte,
  • stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt
  • genomföra riktade utbildningsinsatser.

– Vi lever i en tid där demokratins värderingar utmanas på ett djupt oroande sätt från flera håll. Jag är hedrad över utnämningen och samtidigt ödmjuk inför utmaningen, säger Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, skriver SVD.

Analys

Även USA har tagit initiativ till en FN resolution enligt uppgifter till TT från svenska UD som syftar till att stoppa tillströmning till ISIS. De bidrar till en skräckens och terrorns drivhus, sa Ban Ki-Moon efter att FN:s säkerhetsråd, med USA:s president Barack Obama som tillfällig ordförande, enhälligt antagit resolutionen.

Resolutionen är bindande för FN:s 193 medlemsländer och hänvisar dessutom till kapitel sju, som tillåter militära åtgärder om internationell fred och säkerhet hotas. I resolution 2178 (2014), som hördes av fler än 50 talare, fördömde rådet ”våldsam extremism” och beslutade att medlemsstaterna ska förhindra ”rekrytering, organisering, transporter och utrustning av personer som reser till ett annat land i syfte att begå, planera eller delta i terroristhandlingar stat”.

– Att säkerhetsrådet ger sitt enhälliga stöd till kampen mot den internationella terrorismen är välkommet. Även stödet för militära attacker mot Syrien borde ha prövats trots risken för veto från Ryssland, säger förbundsordförande Aleksander Gabelic.

– Det är av största vikt att resolutionens skrivningar om respekten för mänskliga fri- och rättigheter respekteras. De övertramp i kampen mot terrorismen som skedde både internationellt och i Sverige efter den 11 september får inte upprepas, säger Gabelic.

– Folkrätten och FN-stadgan måste försvaras. Samma krav att agera ansvarsfullt måste ställas på alla länder oavsett vilken konflikt det handlar om. Det gäller inte minst de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, säger Aleksander Gabelic.

– Världens länder måste ta generalsekreterare Bans ord om deltagande på allvar. Jobb, framtidsutsikter och politisk frihet för de ungdomar som utgör en stor del av befolkningen i Mellanöstern är det som i längden motverkar grogrund för extremism. Också i Sverige krävs mer genomtänkta integrationsinsatser för att minska frustration, utanförskap och risk för rekrytering till extremiströrelser, avslutar Gabelic.

Skriver Svenska FN-förbundet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s